خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران

 از سال ۱۹۹۶ مؤسسه ژنوفیزیک دانئمگاه تهران یک شبکه لرزه نگاری تله متری در شمال غرب ایران نصب کرد . هدف اصلی شبکه لرزه نگاری به صورت ارتباط تله متری به ایستگاه مرکزی توسط مثبت ایستگاه لرزه نگاری و مطالعه منشا و علت زمین لرزه ها در این منطقه است . اطلاعات از هر ایستگاه لرزه نگاری شمال غرب ایران ارائه می شود . پاسخ دستگاه با اعمال یک سیگنال واقع در فتح آباد در حوالی تبریز مخابره می شود . در این مقاله مشخصات کلی شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران ارائه می شود پاسخ دستگاه با اعمال یک سیگنال مصنوعی شامل بسامدهای مختلف با دامنه واحد به عنوان اطلاعات ورودی به سامانه ( سیستم ) و منحنی پاسخ سامانه به متابه خروجی تعیین شده است شبکه لرزنگاری جدید در راستای اطلاع رسانی و هشدار برای زمین لرزه ها طراحی شده است این شبکه به منظور بررسی توزیع مکانی فعالیت لرزه ای و شناسایی چشمه های لرزه زا سازوکار و هندسه گسلش و نیز ایجاد آگاهی جامعه در خصوص علل اثرات و کاهش بلایای طبیعی ایجاد شده است .
  
 
مجله فیزیک زمین و فضا
ویرایش و تلخیص:آکاایران