آکاایران: کریستال وزلایت یک بلور بسیار زیبا با رنگ های بین سبز و آبی است. این کریستال شگفت انگیز یک کانی نادر ثانویه ی مس-روی است که در نواحی اکسید شده ی دارای رسوبات فلزات پایه ایجاد می شود. نام آن از وزلی، مهندس معدن لهستانی گرفته شده است که آن را کشف کرد.

کریستال وزلایت

این کریستال دارای روی، مس، فسفر، هیدروژن و اکسیژن است و فرمول شیمیایی آن Cu,Zn)2Zn(PO4)2 · ۲H2O) است. این کریستال خیره کننده در چندین کشور دنیا از جمله شیلی، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، یونان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، رومانی، انگلیس، آمریکا، زامبیا و زیمباوه یافت می شود.

مراجع:

Veszelyite

General Veszelyite Information

منبع :