آکاایران: کریستال های پوشش داده شده با فلز، کریستال های طبیعی مانند کوارتز هستند که سطح آن ها توسط فلز پوشانده شده است تا یک جلای فلزی درخشان پیدا کنند. کریستال هایی که بدینگونه ساخته می شوند به عنوان سنگ های زینتی یا دیگر وسایل زینتی استفاده می شوند. پوشش هایی که معمولاً برای این سنگ کریستال ها استفاده می شوند شامل طلا، ایندیوم، تیتانیوم، نیوبیوم و مس هستند. نام های دیگر کریستال هایی که بدینگونه ساخته می شوند عبارتند از هاله ی فرشته، هاله ی شعله، هاله ی اوپال یا کوارتز رنگین کمان.

کوارتز رنگین کمان با استفاده از کریستال های کوارتز در یک محفظه ی خلأ و با استفاده از بخار طلا توسط لایه نشانی بخار تولید می شوند. این کوارتز تا دمای ۸۷۱ درجه ی سانتیگراد در خلأ گرم می شود و سپس بخار طلا به محفظه اضافه می شود.

مرجع:

Metal-coated crystal

.

منبع :