کامران طباطبایی دیبا از معماران صاحب سبک در معماری مدرن و معاصر ایران است  که همه ی علاقه مندان به هنر، در این سرزمین، با سازه های معروف او ( موزه هنر های معاصر تهران ، فرهنگستان و پارک نیاوران ، فرهنگسراو پارک شفق و...) آشنا هستند. .
* متولد سال ۱۳۱۷ تهران
* فارغ التحصیل رشته معمارى و شهرسازى دانشگاه هاروارد واشنگتن۱۹۶۳
* شرکت در نمایشگاه نقاشى بى ینال ونیز ۱۹۶۱
* شرکت درنمایشگاه نقاشى بى ینال پاریس ۱۹۶۳
* برپایى نمایشگاه نقاشى در گالرى رئالیته آمریکا ۱۹۶۲
* شرکت در دومین کنگره معمارى ایران ۱۳۵۱
* بنیانگذار دفتر مهندسین مشاور داض (قبل ازانقلاب)
* شرکت درمسابقه معمارى بنیاد آقاخان و دریافت جایزه به خاطر معمارى شهرک شوشتر
*
طراحى و اجراى آثارى چون موزه هنرهاى معاصر تهران، پارک و فرهنگسراى شفق، دفتر مخصوص ملکه ایران، پارک وفرهنگسراى نیاوران، منزل مسکونى (موزه) پرویز تناولى، نمازخانه جنب موزه فرش، مسجد جندى شاپور، شهرک شوشتر، ویلاى «پیرونه» (اسپانیا)، ویلاى  «اسپارتینا» (اسپانیا) و چندین اثر دیگر در ایران و اروپا و آمریکا ۱۳۸۳- ۱۳۴۵
*
اقامت دائمى در اسپانیا در سال هاى پس ازانقلاب

یکى از مراکز فرهنگی و هنرى که در چندسال اخیر بسیارمورد توجه و بازدید قرار گرفته و رفته رفته به کاربرى اصلى خود نزدیک شده، موزه هنرهاى معاصر تهران است که بخش بزرگى از جذابیت آن، به بناى ماندگار آن مربوط مى شود.

این ساختمان در تهران خویشاوندان دیگرى نیز دارد که با کمى دقت از سایر سازه هاى مطرح و معروف متمایز مى شود.
"دفتر مخصوص " ملکه ی ایران در سال هاى پیش از انقلاب، فرهنگسراى نیاوران و منزل (موزه) «پرویز تناولى» (درنیاوران) از دیگر بناهایى هستند که خیلى سریع و با صراحت هم خونى خود را با موزه هنرهاى معاصر بازگو مى کنند. بالان بناهاى نامبرده و پایین همه آنها تنها نام و امضاى یک نفر وجوددارد، که آن هم «کامران دیبا» ازمعماران مدرن ایران و یکى از چهره هاى شاخص نسل دوم معمارى معاصر ماست.

لازم به ذکر است که در چند سال اخیر اکثر کارهای این معمار زبر دست ایرانی و تحصیل کرده تحریف شده است که این موضوع باعث شده تا گاه و بی گاه کامران دیبا انتقادهای شدیدی نسبت به اخلاق در معماری ایرانی داشته باشد.