سر لرد نورمن فاستر در سال ۱۹۳۵ در منچستر انگلیس در خانواده ای فقیر به دنیا آمد شاید به آن زمان میان بچه های متولد شده در پایین شهر منچستر اتقاقی زیاد بزرگ نیافتاده بود پسری باموهایی مشکی به دنیا آمده بود  اما امروز نورمن فاستر  بزرگترین معمار بریتانیاست او حتی چهره سیاسی و اجتماعی بسیار خوبی در بین احزاب سیاسی و اجتماعی دارد.


از دلایل موفقیت او می توان به بهره بردن او از چشمانی مکانیکی و رویایی بی حد وحصر و بی پایان بر شمرد. امروز همان پسری که در منطقه فقیر نشین منچستر به دنیا آمده بود مردی شده با مقیاسی جهانی مردی که همه او را به شکوه و عظمت در خاطر جای دادند درست مانند ساختمانهایش.

در سن 21 سالگی او بورس تحصیلی را در معتبر ترین مدرسه معماری جهان مدرسه معماری یل(Yale University) به خود اختصاص داد تا با رفتن به ایالات متحده گام در راهی نهد که آینده اش روشن بود مدرسه معماری یل جایی بود که بیشترین تاثیر را در دیدگاه نورمن گذاشت البته مدرسه ای که شاید او چندان خاطرات خوشی از آن نداشته باشد.


نورمن جوان در یل بود که با ریچارد راجرز فلورانسی آشنا شد او به همراه ودی و سوزی گروهی را در یل درست کردند به نام گروه ۴. گروهی از جوانانی که در ان زمان این گروه عمده کارشان پیرامون مدرنیته ای بود که پنجه  در  معماری آن زمان افکنده بود می گذشت. بعدها نورمن با وندی ازدواج کرد و ریچارد با سوزی این گروه کوچک تا سال 1967 در لندن  که دفتر معماری فاستر و همکاران راه افتاد به بقای خود ادامه داد. تاسیس این دفتر را باید پایان کار گروه ۴ دانست چون دیری نگذشت که اختلافات بالا گرفت نورمن با وندی نمی ساخت و بعد هم راجرز با سوزی و این چنین پایان زندگی زنا شویی آنها فرا رسید از گروه ۴ نفره نرمن و ریچارد ماندند و کار کردند به طوری که هم نورمن فاستر و هم ریچاردد راجرز در معماری هایتک خبره و ماهر شدند. راجرز  در سال 1970دفتر معماری با نام خودش را تاسیس کرد تا مستقل شود و در اولین پروژه مهمش  با معمار ایتالیایی رنزو (رتزو) پیانو  ژرژپمپیدیو را ساخت.


شرکت سر لرد نرمن فاستر امروز در لندن–برلین–سنگاپور با بیش از 800 نفر کارمند مشغول به ادامه فعالیت است.