عطارد در دورترین فاصله از خورشید

عطارد حدود ساعت 10:30 دقیقه شنبه 12 شهریورماه 1390 در دورترین فاصله خود از خورشید قرار می گیرد.

عطارد حدود ساعت 10:30 دقیقه شنبه 12 شهریورماه 1390 در دورترین فاصله خود از خورشید قرار می گیرد. در این طی این پدیده، سیاره عطارد در دورترین نقطه غربی در فاصله زاویه ای 18.1 درجه ای خورشید ( یعنی در حدود 69816900 کیلومتری از آن ) قرار خواهد گرفت.

تیر تندرو ترین سیارهٔ منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر در ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور می‌زند.از این رو سیاره‌ای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده و در یونان «مرکوری» یا «پیک خدایان» لقبش داده بودند. اما جالب است بدانید یک شبانه روز این سیاره حدود 58 روز زمینی طول می کشد در حالی که یک شبانه روز ما زمینیان تنها برابر24 ساعت می باشد!

منبع: پارس اسکای
ویرایش و تلخیص:آکاایران