از شاخص های بارز انرژی هسته ای استفاده این انرژی به صورت سودمند در صنایع مختلف می باشد که طیف استفاده آن بسیار گسترده است. سنجش چگالی و رطوبت که از ضروریات های عملیات های عمرانی و حفاری است از جمله مواردی است که دانش هسته ای در آن به کمک آمده است.  چگالی سنج و رطوبت سنج هسته ای از جمله ابزارهایی اند که به این منظور  طراحی و ساخته شده اند. در ادامه با اساس کار این دستگاه ها آشنا می شویم.

چگالی سنج هسته ای

چگالی سنج هسته ای ابزاری است که در عملیات های عمرانی، صنعت نفت، معدن، باستان شناسی و غیره  کاربرد دارد. این دستگاه شامل یک

منبع : tebyan.net