اخبار علمی - اینجا مرکز عالم است + عکس

به گفتهٔ دانشمندان بیگ بنگ یک انفجار ماده در فضای خالی نبوده، بنابراین عالم مرکز ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفتهٔ دانشمندان بیگ بنگ یک انفجار ماده در فضای خالی نبوده، بلکه انبساط سریع خود کیهان بوده که بر مبنای آن هر نقطه از جهان می‌تواند یک مرکز باشد.
 
محققان با این مثال ساده سازی کردند اگر ترقه‌ای منفجر شده و قادر به ثبت مسیر ترکش‌های آن باشیم، آنگاه مکان ترکش‌ها مرز انفجار را به ما می‌گویند و البته با بازگرداندن ذهنی مسیر تمامی ترکش‌ها به یک نقطه، به مکان شروع انفجار نیز پی خواهیم برد.

 
اگر جهان ما همچون بقایای هر انفجار دیگری مرکزی داشت، آنگاه‌‌ همان نقطه مرکزی از دیگر نقاط گرم‌تر خواهد بود. به همین صورت هر چه که از مرکز انفجار دور‌تر شویم، انتظار می‌رود که دما نیز کاهش یابد.
 
اما اینطور نبوده بنابراین بر هر نقطه‌ای که ایستاده‌اید،‌‌ همان جا مرکز انبساط است. از این رو تعریف مرکز انبساط برای سطح یک بادکنک بی‌معناست.